Jag upplever att vi människor i grunden är spirituella varelser, och som sådana mår vi som bäst när vi lever i harmoni med andra människor och med naturen. Yoga kan visa vägen för att uppnå denna harmoni. Det handlar om din upplevelse.

RÖRELSE OCH YOGA


I yoga strävar vi efter att stärka och balansera nervsystemet, musklerna, andningsapparaten och hormonsystemet. Detta leder i sin tur till bättre föde av energi i kroppen vilket minskar stress och oro men även smärta. Regelbunden yogautövning kan väcka och stärka livskraften i både kroppen och sinnet. Strength in body and mind.

Hur då?

Jo - när vi yogar tränar vi tonus i nerverna genom aktivitet - vila, aktivitet - vila. Målet är att motionera och balansera det autonoma nervsystemet. Man kan säga att vi smörjer upp kopplingarna i kroppen så att körtlar, hormoner, nerver och muskler kan kommunicera bättre för att få ett välfungerande flöde av energi mellan dem.


Vad är yoga?
Yoga är en väg till självkännedom och personlig utveckling. Det kanske inte vad de flesta som utövar yoga skulle säga? Många skulle kanske säga att det är en träningsform för ökad styrka och smidighet, att det ingår andningsövningar och att man mediterar. Allt detta stämmer, men yoga är så mycket mer.


Vår vardag består av kontraster som vi ständigt rör oss mellan. Glädje och sorg. Ljust och mörkt. Dag och natt. Snabbt och långsamt. Varmt och kallt. Dessa kontraster fyller en funktion men för att känna harmoni  behöver vi hitta en balans mellan dessa ytterligheter. Yogan kan hjälpa oss att skapa denna balans och oss upplevelsen av att vi är del av någoting större.MEDICINSK YOGA och YIN YOGA


Jag införlivar både Medicinsk yoga och YIN yoga i mina pass. Medicinsk yoga är en mjukare och lugnare form av yoga och kan användas som ett verktyg för att rehabilitera, lindra besvär och skapa balans. I YIN yoga slappnar man av och låter kroppen var i positionerna utan att stretcha. Varje position hålls i flera minuter med målet är att få muskler, myofascia och ligament att slappna av och sträckas ut.

MEDITATION


Meditation är ett samlingsnamn för olika former av praktiker där man fokuserar sinnet på ett objekt, en tanke eller företeelse, för att träna sin uppmärksamhet och fokus. Meditation är en del av yogans åttafaldiga väg och kallas inom yogatraditionen för dhyana. Traditionellt sett utförde man yogapositioner (asanas) före meditationen, för att förbereda kropp och sinne att sitta ner och meditera.


Rinyoga jobbar med formerna:


  • Pranayama - meditation med hjälp av andningsövningar.
  • Mindfullness - meditation som tränar medveten närvaro, att ha kontakt med nuet.
  • Mantra - meditation med hjälp av ljud och vibrationer


Alla kan meditera!